شایعه

شایعه و سواد رسانه ای

اگر کسی سواد رسانه ای داشته باشد می تواند جلوی شایعات نادرست را بگیرد؟


عضویت فید RSS - شایعه